PROJE PAYDAŞLARI[1], MENTOR, MENTİ (FİRMA), UZMAN VE İŞBİRLİKLERİ İÇİN

BORGİP DESTEK SUNMA VE DESTEK TALEP ETME GENEL ŞARTLARI

TÜM DESTEKLER İÇİN GENEL ŞARTLAR:

BORGİP, firmalarımıza ihtiyaç duydukları alanlarda destek veren, başka firmalar ile tanışma ve bir araya gelme imkanı tanıyan, işbirliğini kolaylaştırıcı bir platformdur.

Proje kapsamında atılacak adımlar ve kurulacak işbirlikleri ve ilişkilerin sonuçlarından kurumsal olarak Proje Paydaşları sorumlu değildir. Proje paydaşlarının ilgili destek alanlarında kolaylaştırıcı olarak mümkün olabilecek eşleştirmeleri gerçekleştirmek dışında hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Alınan ticari ve yönetsel kararların, kurulan ticari ve mesleki ilişkilerin ve her türlü girişim ve iş kararının hak, alacak, borç ve sorumluluğu bu kararları alan ve bu ilişkilerin doğrudan tarafı olan kişi ve kuruluşların üzerinde olacaktır.

Her bir destek alanı ayrıca düzenlenen ve ilgili desteği talep eden ve sunacak kişi ve kuruluşlar için kabul edilmesi öngörülen Ortak Anlayış ve İşbirliği Belgeleri, hiçbir şekilde niteliğinin danışmanlık, hizmet, eser veya vekalet sözleşmesi olarak yorumlanmayacak, bu Ortak Anlayış ve İşbirliği Belgeleri tarafları için hak, alacak, borç ve sorumluluk doğurmayacaktır.

MENTOR DESTEĞİ GENEL ŞARTLARI:

BORGİP projesi kapsamında, mentor desteği için başvuran firmalarımız ile bu firmaların faaliyet gösterdiği benzer sektörde firma sahibi olan, işini büyütmüş ve deneyimleri ile başvuran firmalarımıza yol gösterebilecek mentorlarımız eşleştirilmektedir. Mentorlarımız, sadece firma kurmuş, yönetmiş, firma sahibi veya ortağı kişilerden oluşmaktadır.

Mentorların iki temel rolü bulunmaktadır:

·         Kolaylaştırıcı olarak öğrenmeyi kolaylaştırır.

·         Rol model olarak, kişisel ve profesyonel yetenekleri öğrenme süreci için ortaya koyar.

Başvuran firmalarımız, mentorların öneri ve tavsiyelerini hayata geçirmek konusunda nihai karar verici olup, sonuçlarından tümüyle kendileri sorumludur.

Mentor desteği ile ilgili olarak ayrıca düzenlenen ve mentor ve menti olmak isteyen kişi ve kuruluşlar tarafından ayrıca kabul edilmesi öngörülen BORGİP Mentorluk Ortak Anlayış ve İşbirliği Belgesi hükümleri saklıdır.

UZMAN DESTEĞİ GENEL ŞARTLARI:

BORGİP firma havuzuna kayıt olan KOBİ’ler için nitelikli insan kaynağına (beyaz yaka ve mavi yaka) erişimlerine kolaylaştırıcı zemin oluşturmak amacıyla, BORGİP projesi kapsamında bir uzman desteği oluşturulmuştur.

KOBİ’lerimiz ihtiyaç duydukları alanlardaki uzmanlara, tam zamanlı, yarı zamanlı veya proje bazlı olmak üzere farklı kategorilerde ulaşabilmekte, kendilerine uygun olan uzmanlar ile iletişime geçerek uygun gördükleri takdirde işbirliğine gidebilmektedir.

Halen çalışmakta olan veya emekli olmuş kişiler, firmalara kendi uzmanlık alanlarında destek olmak için, uzman havuzumuza giriş yaparak kendi belirleyecekleri takvim doğrultusunda bu firmalarla çalışabileceklerdir.

Uzmanlar, çalışmaları karşılığında belirli bir ücret talep edebilecekleri gibi, sadece masraflarının karşılanmasını da talep edebilirler.

BORGİP Projesi kapsamındaki uzman ve firma havuzlarında eleştirilmeye uygun uzman ve firma bulunduğunda Proje Paydaşlarının eşleştirmeyi tamamlamak dışında herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Proje kapsamındaki uzman desteklerinde ise eşleştirme sonrası uzman ve firma arasında kurulacak ilişkide uzmanların sorumluluğu doğrudan ve yalnızca uzman ve firma arasında yapılacak sözleşme ile belirlenecektir.

Uzman desteği ile ilgili olarak ayrıca düzenlenen ve uzman ve uzman desteğinden yararlanan firma olmak isteyen kişi ve kuruluşlar tarafından ayrıca kabul edilmesi öngörülen BORGİP Uzmanlık Ortak Anlayış ve İşbirliği Belgesi hükümleri saklıdır.

TEKNOLOJİ DESTEJİ GENEL ŞARTLARI:

BORGİP kapsamında, TÜBİSAD işbirliği ile KOBİ’lerimizin temel teknoloji durum tespiti yapılmakta ve bu alanda gerekli yönlendirmeler sağlanmaktadır.

Teknoloji desteği kapsamında firmaların kuracağı her türlü hukuki ilişkide Proje Paydaşlarının her hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Teknoloji desteği ile ilgili olarak ayrıca düzenlenen ve teknoloji desteğinden yararlanmak isteyen tarafından ayrıca kabul edilmesi öngörülen BORGİP Uzmanlık Ortak Anlayış ve İşbirliği Belgesi hükümleri saklıdır.

 [1] Proje Paydaşları: Proje sahibi TÜSİAD ve TÜRKONFED ile projede paydaş olduğu kurumlar; Mentorluk ve Koçluk Derneği (EMCC Türkiye), Yönetim Danışmanları Derneği (YDD), Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN), Garanti Bankası