TKYD


      

Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket eden TKYD; özel sektör, kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında bir iletişim ağı kurarak kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesini hedeflemektedir.

TKYD; Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP)’ne içerik üretimi konusunda destek vermektedir. Proje çerçevesinde, kuruluşlara gelişim alanlarını raporlamaları için oluşturulan ve Mentör ile Nitelikli İnsan Kaynağı’ndan oluşan metodoloji için gönüllü destek sağlayabilecek uzman havuzunun oluşturulması ve teknik altyapının hazırlanması yönünde TKYD destek vermiştir.