Nasıl


Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP)’nin temelleri, TÜSİAD ve TÜRKONFED’in, 2013 yılında Cizre ve Batman’da düzenlediği toplan­tılara kadar uzanıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine yatırımla­rın çekilmesi, bölgelerarası eşitsizliğin giderilmesi ve bölge refahının artmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen bu toplantılardan sonra, bölge için somut bir projenin hazırlanması kararı  BORGİP’in ilk tohumlarını da atıyor. ­

Yerel iş insanlarını, yerel firmaları ve girişimcileri odağa alan yepyeni bir yaklaşım ile öncelikle az gelişmiş bölgelerimizde, daha sonra ülke çapında tüm KOBİ’lere ulaşma­yı hedefleyen proje esas olarak; iş insanından iş insanına mentorluk, nitelikli insan kaynaklarına erişim, teknoloji kullanımı, pazarlama ve ihracat ko­nularında, firmalara destek olabilecek kişilere ulaşmalarını sağlayan bir plaftorm oluşturmayı hedefliyor.

Bölgelerarası gelişmiş­lik farklılıklarının azaltılması hedefi ile yola çıkan projenin en önemli ayaklarından biri, bölgede pilot çalışma yapıp, bu çalışmadan başarı hikâyeleri çı­karmak. Pilot proje ile ortaya çıkacak başarı hikayelerinin bölgede yaratacağı çarpan etkisiyle, oluşturulan platformun, kurumsal ve uzun vadeli bir yapıya dönüşüm sağlayabilmesi ve bu sayede yüzlerce firmaya ulaşması hedefleniyor.

TÜSİAD ve TÜRKONFED, her alanın uzmanı olan paydaşları ile bütün bu süreç sırasında işi doğrudan yapan değil organize eden, kolaylaştıran bir sistem kurmayı hedefliyor.  Bu anlamda paydaşlarıyla ve konunun uzman­larıyla bir dizi çalışma yapan TÜRKONFED ve TÜSİAD, pilot çalışma için seçilen firmaların ba­şarı hikâyesinden örnekle, yüzlerce firmanın bu destek platformundan yararlanacağını, böylece de büyük ölçekte bölge ekonomisine katkı sağlana­cağı bir model kurgulanıyor.

 

 “BORGİP hayal edildiği zaman akla ilk gelen; Türkiye’nin farklı bölgelerindeki bilgi, birikim ve avantajları bir araya getirmek ve firmalar arasında işbirliğini sağlamak oldu. Bu düşünceden hareketle; şimdiye kadar hiç düşünülmemiş ve denenmemiş, esas olarak o bölge insanını, o bölgedeki girişimciyi odağa alan, bölgede bulunan insanların iş yapmasını kolay­laştıracak, onları teşvik edecek, destekleyecek bir platform oluşturulmasına karar verildi. Bilgi ve tecrübesiyle BORGİP’i destekleyen ve bu projenin mimarları olan TÜRKONFED ve TÜSİAD, güçleri­ni birleştirerek bir kolaylaştırıcı rolünü üstlenecekleri bir platform yaratmaya çalıştı. Kısacası bölgenin refahı­na ve kalkınmasına yardımcı olma fikriyle yola çıktı BORGİP.”

 

Şükrü Ünlütürk, TÜSİAD ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı