Nedir


TÜSİAD, TÜRKONFED işbirliğiyle ve Garanti Bankası ana desteği ve Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması ve az gelişmiş bölgelerimizde refahın artırılması amacıyla, bu bölgelerdeki iş insanlarını odağa alan ve girişimci ve KOBİ'lerin güçlendirilmesini hedefleyerek başarı hikayeleri ile çarpan etkisi yaratmayı amaçlayan "Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi" (BORGİP) yürütülmektedir.

BORGİP’in temel hedefi gelişmişlik düzeyi az olan bölgelerde gerçekleştirilecek aktiviteler ve destek programları vasıtasıyla ekonomik ve sosyal uyumun artırılmasında itici güç olmaktır. Az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ'ler esas odak alanı olmakla birlikte, tüm KOBİ'lerin büyümesine yönelik farklı mekanizmalar geliştirilmiştir. Bu doğrultuda;
  • farklı bölgelerdeki insan kaynağı ve girişimci potansiyelini, hedef bölgede yatırımları olan veya yatırım yapmayı planlayan iş dünyası temsilcileri ile buluşturmak,
  • iş kurma, operasyonel süreçler vs. konularında mentorluk mekanizması ile destek sağlamak suretiyle ekonomik ve sosyal gelişmeye yönelik altyapının güçlendirilmesine önayak olmak,
  • girişimcilik olgusunun yerleşmesi/güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerle ekonomik potansiyelin geliştirilmesine katkı sağlamak,
  • başarılı uygulamaların artırılması yoluyla çarpan etkisi yaratmak ve
  • nihayetinde, bölgede, bilimsel bir analizle belirlenmiş rekabet gücü yüksek sektör veya sektörlerde yeni yatırımların gerçekleştirilmesine hız vermek amaçlanmaktadır.
Bu girişimin şimdiye kadar benzer amaçlı yapılmış çalışmalardan ve projelerden temel farkı, az gelişmiş bölgelerimizdeki mevcut yatırımcıların ve girişimcilerin, gerek girişim önerilerinin geliştirilmesi veya mevcut işletmelerinin büyütülmesinin, gerekse yeni yatırımları için ihtiyaç duydukları diğer desteklerin iş dünyasının inisiyatifiyle sağlanmasının amaçlanmasıdır. Bir diğer ifade ile söz konusu bölgelerdeki ekonomik gelişmenin ve istihdam yaratılmasının merkezine bölgenin yerel iş insanlarının konulmasıdır. Bu kapsamda, hem yeni yatırımların yönlendirilmesi hem de mevcut KOBİ’lerin büyümesi açısından, bugüne kadar uygulanan genel eğitimler ve destek programları dışında, doğrudan, başarılı olmuş iş insanlarının, girişimci ve KOBİ’ler ile bir araya getirileceği ve onlarla birlikte büyüme stratejilerinin belirleneceği bir mekanizmanın oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, TÜSİAD ve TÜRKONFED’in üye profili önemli bir katkı sağlayacaktır.

Anadolu’da baskın iş yapma kültürü, yöre insanının yöresindeki başarılı iş modellerini örnek alması üzerine kuruludur. Bundan hareketle, 
iş insanlarına destek olunarak yaratılacak başarılı örneklerin, bölgedeki diğer iş insanlarına örnek oluşturması ve örnek alınması yoluyla çarpan etkisi elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Aynı zamanda, KOBİ'lerin en önemli sorunlarından olan bölgelerinde nitelikli insan kaynağına erişimde yaşanan zorluklara karşı bir platform oluşturulmuştur. Bölge dışında yaşayan genç yaşta emekli olmuş veya aktif iş hayatını sonlandırmış, ancak serbest zamanlı olarak farklı bölgelerdeki KOBİ'lere destek verebilecek deneyimli profesyoneller ile KOBİ'leri buluşturacak bir platform Kariyer.net insan kaynakları iş ortaklığı ile hayata geçirilmiştir.

BORGİP kapsamında, 20-249 çalışanı olan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'ler başvuruda bulunabilmektedir.