Neler Yaptık


MENTORLUK

Bölge Kalkınma Ajansları ve TÜRKONFED Bölgesel Federasyonları ile belirlenen ve büyüme potansiyeli taşıyan yaklaşık 1000 firma arasından seçilen 100 firmaya yönetim danışmanları ile temel durum ve ihtiyaç analizi yapıldı, sonuç raporları firmalarla paylaşıldı. (Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Muş, Malatya, Şanlıurfa, Van, Adana, Hatay,  İzmir)

100 firmanın önemli bir bölümü ile bölge toplantılarında yüz yüze görüşmeler yapılarak 20 pilot firma seçildi.

20 firma ve potansiyel mentorlara İstanbul’da mentorluk eğitimleri verildi. Mentor- firma eşleştirmeleri yapıldı. Mentorlar ve firmalar biraya gelerek çalışmalar başladılar.

Pilot Proje Değerlendirme Toplantısı ile projeye katılan mentor ve firmalarla bir araya gelinerek bir değerlendirme toplantısı yapıldı. (4 Mayıs 2017)

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI

Anadolu'daki KOBİ’lerin en önemli sıkıntılarından olan bölgelerinde nitelikli insan kaynağına ulaşım sıkıntısı için, daha çok büyük kentlerde yaşayan, genç yaşta emekli olmuş, birikim sahibi nitelikli insan kaynağını, kendi belirleyecekleri süreler kapsamında, serbest zamanlı olarak KOBİ’ler ile eşleştiren bir platform, Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile oluşturuldu.

TEKNOLOJİ DESTEKLERİ

Yaklaşık 450 kişiye, teknoloji ve dijitalleşme seminerleri (Malatya, Hatay ve Mersin) verildi.

Pilot proje için seçilen 20 firmaya teknoloji temel durum analizi çalışması yapıldı, 11 firmaya birebir ziyaretlerde bulunarak detaylı teknoloji seviye çalışması yapılmış, öneriler kendileri ile paylaşıldı.

EĞİTİMLER

“İşimizi Nasıl Büyüteceğiz? Gelecek Kuşaklara Nasıl Devredeceğiz?” ve “Büyüyen KOBİ’ler” toplantıları

Yaklaşık 500 kişiye, temel finansman, satış ve pazarlama ve aile şirketlerinde kurumsallaşma seminerleri (Elazığ ve Mersin) verildi.

Yaklaşık 450 kişiye, teknoloji ve dijitalleşme seminerleri (Malatya, Hatay ve Mersin) verildi.

PORTAL

Tüm bu çalışmalar devam ederken, projenin devamlılığı için web ortamında bir platform oluşturuldu. www.borgip.org web sitesi üzerinden mentorluk, nitelikli uzman kaynağı, teknoloji gibi destekler giriş yapan firmalarca talep edilebilir hale getirilmiş, sistem üzerinden otomatik eşleştirme altyapısı hazırlandı.