BORGİP Basın Lansmanı Yapıldı
TÜSİAD ile TÜRKONFED’in hayata geçirdiği Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) KOBİ’leri güçlendirecek  

TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliği, Garanti Bankası’nın ana desteği ve Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile Türkiye’nin, öncelikle az gelişmiş bölgelerindeki KOBİ’lerin insan kaynakları, teknoloji ve yönetim becerilerini iyileştirmeyi hedefleyen proje, uzun vadede Türkiye’deki tüm KOBİ’lere odaklanacak. BORGİP ile KOBİ’ler ve iş insanları odağa alınarak, onların büyümesine destek olunması, dolayısıyla bu bölgelerde refah ve gelir artışına katkı sağlanması hedefleniyor.

Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) ile, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması ve bu bölgelerdeki iş insanları ve KOBİ’ler odağa alınarak, Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinde refahın artırılmasını amaçlıyor.

Projenin pilot uygulamasına ilişkin sonuçlar ve KOBİ’lere yönelik destek mekanizmaları içeren platform, 31 Ekim tarihinde TÜSİAD Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Bin firma arasından pilot 20 firma mentorlarla eşleştirildi

Pilot çalışma kapsamında, Kalkınma Bakanlığı, bölge Kalkınma Ajansları ve TÜRKONFED’in bölgesel federasyonlarının işbirliğiyle belirlenen bölge illerinde bine yakın firma tespit edildi. Söz konusu firmaların sayısı sektör, il, ciro, çalışan sayısı gibi kırılımlar üzerinden 100’e indirildi. Seçilen 100 firmaya Yönetim Danışmanları Derneği işbirliği ile profesyonel yönetim danışmanları tarafından yüz yüze temel ihtiyaç ve durum tespitleri analizi yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda 20 firma, pilot mentorluk uygulamasına dahil edildi. EMCC Türkiye ile oluşturulan mentorluk sistemi kapsamında söz konusu 20 firma mentorlarla  eşleştirildi.

 

Proje dahilinde KOBİ’lere yönelik, “İşimizi Nasıl Büyüteceğiz? Gelecek Kuşaklara Nasıl Devredeceğiz?” ve “Büyüyen KOBİ’ler” başlıklı seminerler de verildi. Bu kapsamda, Elazığ ve Mersin’den 500 iş insanına temel finansman, satış ve pazarlama ve kurumsallaşma, Malatya, Hatay ve Mersin’den 450 iş insanına teknoloji ve dijitalleşme seminerleri verildi.

 

Mentorluk destek mekanizmaları

BORGİP kapsamında, az gelişmiş bölgelerde imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 20 ila 249 çalışana sahip KOBİ’lere mentorluk desteği sunuluyor. Mentorluktan yararlanmak istenen firmalara, Actioncoach desteği ile “6 Adım Semineri” ile hızlı ve kârlı büyümenin yolları anlatılıyor. Birebir görüşmeler sonucunda uygun firmalar seçiliyor ve seçilen firmalarla üç günlük KOBİ Patronlar Kulübü toplantıları yapılıyor. Firmalar, TÜSİAD ya da TÜRKONFED üyesi mentorlarla eşleştirilerek yönetim becerileri alanında mentorluk alma fırsatına erişiyor. Arzu eden firmalar, daha kapsamlı olarak BORGİP İş Geliştirme Mentorları Ağı’ndan da faydalanabiliyorlar.

 

Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile Nitelikli İnsan Kaynağı Platformu ile KOBİ’ler nitelikli insan kaynağına erişiyor.

BORGİP’in en önemli faydaları arasında Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile sunulan nitelikli insan kaynağı desteği yer alıyor. Projede, “Serbest Zamanlı Çalışan” modeli ile Anadolu’daki KOBİ’lerin, daha gelişmiş bölgelerde yaşayan deneyimli ve nitelikli insan kaynağına ulaşması için bir plaftorm oluşturuldu. Böylece, kendi ilinde nitelikli insan kaynağına ulaşamayan KOBİ’lerin, gelişmiş bölgelerden nitelikli insan kaynağına serbest zamanlı olarak ulaşması hedefleniyor. Bu kapsamda, özellikle genç yaşta emekli olmuş nitelikli insan kaynağının, bu firmalara destek olabilmesi ve bölgelerdeki mevcut çalışanların nitelik kazanmasına katkı sağlaması için bir platform oluşturulmuş oldu.  www.borgip.org adresi üzerinden alınan başvurular sonucunda, kriterlere uyum sağlayan firmalar BORGİP Nitelikli İnsan Kaynağı Platformu’na dahil ediliyor. Firmalar, platform üzerinden “Serbest Zamanlı Çalışan” taleplerini iletiyorlar. Kariyer.net  ile oluşturulacak ilanlara yine Kariyer.net üzerinden başvuru imkanı sağlanıyor.

 

Yerel firmaların büyümesi, yerel kaynakların geliştirilmesi gerekiyor

BORGİP platformunun tanıtıldığı basın toplantısında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şunları söyledi: "Bölgesel teşvik paketleri, bölgesel politikalar açısından olumludur ancak geliştirilmesi gerekir. Az gelişmiş bölgelerimizde; yerel firmaların büyümesine odaklanacak kalkınma stratejilerinin hayata geçirilmesi, yerel kaynakların güçlendirilmesi, merkezi ve yerel tüm aktörlerin dahil olduğu bir yönetişim anlayışının daha fazla benimsenmesi gerekiyor. Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi, kısaca ‘BORGİP’ bu yeni yaklaşımın çıktısıdır ve tam bir Türkiye projesidir. Rekabet gücü yüksek, ekonomisi kuvvetli, güçlü ve mutlu bir Türkiye hedefini gerçekleştirmek için, hiç şüphesiz ki, demokrasi, insan hakları, laiklik, hukuk devleti, adalet, AB ile ilişkiler, bilimsel temelli bir eğitim sistemi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda hızla ilerlemeliyiz. Aksi takdirde yapılan yatırımlar veya sağlanan teşvikler, maalesef bizi bu hedefe ulaştırmakta yetersiz kalacaktır." 

 

BORGİP bir Türkiye projesi

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ise şu görüşleri paylaştı: “Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmanın yolu, ülke ekonomisinin lokomotif olan KOBİ’lerin rekabetçiliğini artırmaktan geçiyor. BORGİP ile verimlilik, istihdam, teknolojik altyapı, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlarda KOBİ’lerin küresel rekabet gücünü artırma hedefiyle yola çıktık. BORGİP, bugün itibarıyla Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmesinin ve orta gelir tuzağından çıkışının anahtarı niteliğindedir. KOBİ’lerimizin Türkiye’nin büyümesinde çok önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu anlamda da bunun sadece bölgesel bir proje olmasının dışında tüm Türkiye’yi kucaklayan bir proje olması için çaba gösteriyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği, işletmelerin üretkenliği ve verimliliğine odaklanan BORGİP, bir Türkiye projesidir.”

 

TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk, BORGİP projesine ilişkin şunları söyledi: "BORGİP, özellikle, kişi başı yıllık geliri ülke ortalamasının yarısından az olan bölgelerimizin kalkınması amacıyla, o bölgelerdeki  yerel iş insanlarının ve şirketlerin çok önemli bir rol oynayabilecekleri düşüncesi ile kurgulanmış bir projedir. Başarı hikayeleri yaratarak, çarpan etkisi ile çok sayıda firmanın büyümesine, yeni firmaların kurulmasına yardımcı olmayı hedefleyen bir destek platformudur. BORGİP ile hedeflenen, KOBİ'lerin sürdürülebilir olarak büyümesine katkı sağlamak, bu amaçla başta yönetim becerileri, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji olmak üzere ihtiyaç duydukları alanlarda desteklere ulaşabilmeleri için kolaylaştırıcı bir platform oluşturmaktır."

 

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran: “Ülkemizdeki şirketlerin %99’unu oluşturan KOBİ’lerin büyümesi ve kalkınmasında bankalara büyük görev düşüyor. İstihdama, refaha ve kalkınmaya destek olmak için ekonomimizin lokomotifi KOBİ’lerin yanında olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu bilinçle, KOBİ’lere verdiğimiz desteği finansmanla sınırlı tutmuyor, daha geniş yelpazede ele alıyoruz. Bölgede sanayinin büyümesine, yatırımların artmasına ve iş ortamının gelişmesine önemli katkıda bulunacak BORGİP projesinin, illerimizin gelişmişlik seviyesini de ülke çapında birbirine yaklaştıracağını umuyoruz. BORGİP’in ana destekçisi olarak, bu projenin bir parçası olmaktan gururluyuz. Proje kapsamında verilecek finans ve finans dışı bütün destekler, bölgedeki KOBİ’lerin finansmana ve bankacılık ürünlerine erişimini kolaylaştıracak. Projenin gerçekçi ve kalıcı çözümlere ulaşmak için bölgedeki tüm KOBİ’lere ve girişimcilere sürdürülebilir fırsatlar sunacağına eminiz. Bu nedenle, BORGİP’in hayata geçtiği illerden başlayarak Türkiye çapına yayılmasını diliyoruz.” dedi.

 

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, projeye verdikleri desteğe ilişkin şu görüşleri belirtti: “Kariyer.net, veri tabanındaki 25 milyon özgeçmiş ve 83 binin üzerinde firmayla bugün Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu. 18 yıldır, ülkemizin Doğu’sundan Batı’sına geniş bir coğrafyada istihdam piyasasının nabzını tutuyoruz. Ve biliyoruz ki, İnsan Kaynakları sektörünün ve istihdam piyasasının en önemli ihtiyacı, doğru adayla doğru işi buluşturabilmek. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemli sorunlarından biri, nitelikli ve işletmeye faydalı olacak iş tecrübesine ve eğitime sahip çalışan bulamamak. Bu temel konudaki sıkıntı, KOBİ’lerin tüm süreçlerine olumsuz etki ederken, arzu edilen rekabet gücüne ulaşamamalarına da yol açıyor. Bu ihtiyaçtan hareketle BORGİP Projesi kapsamında, Anadolu’nun dört bir yanındaki KOBİ’leri, alanında deneyimli serbest zamanlı çalışanlarla buluşturma misyonunu üstleniyoruz. Öncelikle teknik altyapımızı KOBİ’lerin hizmetine açıyor, ilk BORGİP ilanlarını bedelsiz yayınlayarak en doğru ve etkili ilanın oluşturulması amacıyla Kariyer.net ilan danışmanlarımızı firmaların hizmetine sunuyoruz. BORGİP Projesinin ülkemizdeki tüm KOBİ’lerin büyümesi yönünde önemli bir destek platformu oluşturacağına inanıyor, bu değerli projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.”